Các gói dịch vụ vay - gói vay ưu đãi

Gói dịch vụ vay

Trả góp / vay nóng

Chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân kèm theo bản hộ khẩu và chứng minh thư tại HÀ NỘI , bạn có thể vay tối đa số tiền lên đến 100.000.000 VNĐ

Ưu điểm

Bảo mật thông tin, vay tiền mà không có bất kì ai biết.

Thanh toán gốc và lãi theo từng hạn mức vay, theo ngày.

Không cần người bảo lãnh

Hồ sơ đơn giản, xét duyệt nhanh chóng.

Hồ sơ bị từ chối hoặc đang có khoản vay tại ngân hàng, vẫn chấp nhận làm thủ tục vay

Gói dịch vụ vay

TÍN CHẤP/TIÊU DÙNG

Chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân kèm theo bản hộ khẩu và chứng minh thư tại HÀ NỘI , bạn có thể vay tối đa số tiền lên đến 200.000.000 VNĐ

Ưu điểm

Hạn mức vay lớn

Thanh toán lãi theo từng hạn mức vay, theo ngày.

Linh hoạt thời gian trả gốc.

Hồ sơ đơn giản, xét duyệt nhanh chóng.

Hồ sơ bị từ chối hoặc đang có khoản vay tại ngân hàng, vẫn chấp nhận làm thủ tục vay

GÓI DỊCH VỤ VAY

VAY THẾ CHẤP

Chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân kèm theo thông tin sở hữu tài sản thế chấp, bạn đã có thể số tiền mức lên đến 70% giá trị tài sản thế chấp

ƯU ĐIỂM

Hạn mức vay lên đến 70% giá trị tài sản thế chấp

Linh hoạt phương thức trả gốc và lãi

Linh hoạt thời gian trả gốc.

Hồ sơ đơn giản, xét duyệt nhanh chóng.

Hồ sơ bị từ chối hoặc đang có khoản vay tại ngân hàng, vẫn chấp nhận làm thủ tục vay

GÓI DỊCH VỤ VAY

theo sim số đẹp

Chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân kèm theo thông tin sở hữu tài sản thế chấp, bạn đã có thể số tiền mức lên đến 70% giá trị tài sản thế chấp

ƯU ĐIỂM

Hạn mức vay lên đến 70% giá trị tài sản thế chấp

Linh hoạt phương thức trả gốc và lãi

Linh hoạt thời gian trả gốc.

Hồ sơ đơn giản, xét duyệt nhanh chóng.

Hồ sơ bị từ chối hoặc đang có khoản vay tại ngân hàng, vẫn chấp nhận làm thủ tục vay

Điều kiện vay tiền

Bạn chỉ cần đấp ứng được một trong ba điều kiện sau đây:

Có hộ khẩu tại các quận nội thành Hà Nội

Là chủ doanh nghiệp đang hoạt động tại Hà Nội

Là chủ hộ kinh doanh đang hoạt động tại Hà Nội

ĐĂNG KÝ SỐ TIỀN BẠN CẦN VAY